Informatie

Verzending

Verzendkosten en -methoden

 • Wij bieden verschillende verzendmethoden aan, afhankelijk van de grootte en het gewicht van uw bestelling.
 • De verzendkosten worden berekend bij het afrekenen en zijn afhankelijk van uw locatie en de gekozen verzendmethode.
 • Alle door de Leverancier kenbaar gemaakte prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in euro’s en inclusief btw.

Levertijden

 • Wij streven ernaar om uw bestelling binnen 1-3 werkdagen te verwerken.
  De levertijd is afhankelijk van uw locatie en de gekozen verzendmethode.
 • Gemiddeld duurt de levering binnen Nederland 2-5 werkdagen.
  Voor op maat gemaakte producten geldt een levertijd van maximaal 60 dagen.
 • De tussen partijen overeengekomen levertijd betreft een indicatie en vormt in geen geval een fatale termijn voor de Leverancier, tenzij nadrukkelijk anderszins overeengekomen. Enkele overschrijding van de beoogde levertijd heeft niet tot gevolg dat de Leverancier in verzuim is. Hiertoe is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist waarbij door de Klant aan de Leverancier een redelijke termijn wordt geboden om alsnog zijn verplichtingen na te komen.


Tracking

 • Zodra uw bestelling is verzonden, ontvangt u een e-mail met de trackinginformatie, zodat u uw pakket kunt volgen.

Retourneren

Retourbeleid

 • U heeft het recht om uw bestelling binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren.
 • Het product moet ongebruikt en in de originele verpakking worden geretourneerd.
 • Op maat gemaakte of gepersonaliseerde producten kunnen niet worden geretourneerd, tenzij ze defect of beschadigd zijn.
 • Bij (op)levering door de Leverancier geconstateerde gebreken, dan wel gebreken die de Klant in redelijkheid had kunnen of behoren te constateren, dienen op verval van recht binnen 10 dagen na die (op)levering schriftelijk of elektronisch en zo nauwkeurig mogelijk omschreven bij de Leverancier te worden gemeld.

Retourproces

 • Neem contact op met onze klantenservice via [info@dezeeuwsehaardenspecialist.nl] om een retouraanvraag in te dienen.
 • U ontvangt instructies voor het retourneren van het product.
 • De kosten voor het retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant, tenzij het product defect of beschadigd is.

Terugbetaling

 • Zodra wij uw geretourneerde product hebben ontvangen en geïnspecteerd, zullen wij u binnen 7 werkdagen terugbetalen.
 • De terugbetaling gebeurt via dezelfde betaalmethode die u heeft gebruikt bij de aankoop.

Garantie

Garantiedekking

 • Wij bieden een garantie van 2 jaar op al onze producten, tenzij anders vermeld.
 • De garantie dekt fabricagefouten en defecten die zich voordoen bij normaal gebruik van het product.
 • Wanneer de Leverancier een garantie heeft verstrekt, vallen in geen geval de gebreken daaronder die een gevolg zijn van normale slijtage, of van het niet in acht nemen door de Klant van bedienings- en onderhoudsvoorschriften, noch vallen hieronder de zich na verhitting voordoende verkleuringen, of kleurafwijkingen in natuursteenproducten.

Uitsluitingen

 • De garantie dekt geen schade veroorzaakt door onjuist gebruik, ongelukken, normale slijtage of wijzigingen aan het product. De Leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken of schade, onder welke titel dan ook, indien door de Klant of door derden reparaties zijn uitgevoerd of wijzigingen zijn aangebracht aan het toestel, het beluchtingssysteem, het rookgasafvoersysteem of enig ander onderdeel van het door de Leverancier geleverde of gepresteerde.

Garantieproces

 • Neem contact op met onze klantenservice via info@dezeeuwsehaardenspecialist.nl om een garantieaanvraag in te dienen.
 • Wij zullen u vragen om bewijs van aankoop en een beschrijving van het probleem te verstrekken.
 • Afhankelijk van het probleem zullen wij het product repareren, vervangen of een terugbetaling aanbieden.